Regulamin

REGULAMIN Sklepu Targor-Truck Sp. z o.o.

REGULAMIN

REGULAMIN Sklepu Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k

 

 

§1

Dane

Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k., NIP 7582368545, REGON 381756085, KRS 0000756491, z siedzibą mieszczącą się przy ul. Ławy 97, 07-411 Rzekuń, województwo mazowieckie, Oddział Ostrów Mazowiecka.

Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail biuro@flight-club.pl lub telefonicznie pod numerem 690 491 575 lub 501 052 643

Zasady funkcjonowania i sposób korzystania ze Sklepu internetowego zawarte zostały w tym Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, acz konieczna, jeżeli chcesz korzystać z tego Sklepu internetowego. Jeśli się nie zgadzasz z postanowieniami tego dokumentu, to drogi Użytkowniku proszę, abyś nie wchodził na tę stronę i nie korzystał z jej funkcjonalności.

 

§2

Definicje:

Administrator danych – osoba przetwarzająca dane osobowe, decydująca o celach i środkach ich przetwarzania, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo oraz jakość. Administratorem danych osobowych (patrz polityka prywatności) jest Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.

Cennik – osobny od Regulaminu dokument zawierający aktualne zestawienia produktów oraz ich cen dostępny tutaj.

Dane osobowe – są to wszelkie dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, których zestawienie ze sobą lub użycie pojedynczej danej umożliwia zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka identyfikacja wiązałaby się ze znacznymi nakładami finansowymi, poświeceniem dużej ilości czasu bądź wysiłku, wówczas dane nie spełniają przesłanek koniecznych do uznania je za dane osobowe w rozumieniu ustawy.

Gwarancja – uprawnienie nadawane przez gwaranta, który w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie przez niego przyjętym i wydanym określa warunki swojej gwarancji. Gwarancja przysługuje wyłącznie, gdy gwarant tak postanowi. Gwarantem jest Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. i do niego należy zgłaszać ewentualne roszczenia gwarancyjne.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bez związku ze swoją ewentualną działalnością gospodarczą, zarobkową, zawodową, której uprawnienia i obowiązki regulują Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Polityka plików cookies – dokument zawierający wytyczne związane z wykorzystywaniem plików cookies przez ten Sklep internetowy. link do niej

Polityka prywatności – dokument, w którym zostały określone zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz inne najważniejsze postanowienia w tym zakresie. link do niej

Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki stron zawierających umowę oraz wszelkie zasady stosowane w realizacji zamówienia, tak na produkty z oferty, jak i na te tworzone zgodnie z wizją i poleceniem Zamawiającego. Dokument ten dostępny będzie na stronie Sklepu, w tym w wersji do pobrania w formacie pdf.

Rejestracja – czynność Użytkownika pozwalająca na korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu. Do zarejestrowania Użytkownika potrzebne jest podanie przez niego jego imienia
i nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego. Rejestracja skutkuje utworzeniem bezpłatnego konta Użytkownika, do którego ma on zawsze dostęp, w tym może zmieniać zebrane dane osobowe go dotyczące oraz sprawdzać wszelkie informacje dotyczące złożonych zamówień.

Rękojmia – uprawnienia zawarte w kodeksie cywilnym, które przysługuje do dwóch lat od chwili wydania towaru kupującemu. Dokładne regulacje w tym zakresie znajdują się w dziale II tej ustawy.

Użytkownik – osoba, która wyrazi swoją wolę skorzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego i w tym celu się zarejestruje lub zaloguje. Może również dodać się do listy e-mailingowej i otrzymywać Newslettery. Dobrą praktyką Serwisu jest również dbałość o zadowolenie Zamawiającego poprzez wysyłania zapytania o opinię po dostarczeniu mu zamówienia, wówczas Zamawiający może również zgłosić swoje ewentualne uwagi.

Voucher – pisemne potwierdzenie zakupu usługi, będący imiennym dokumentem uprawniającym, po okazaniu i spełnieniu określonych warunków, do świadczenia usługi, na którą voucher został zakupiony. Voucher można wykorzystać tylko do daty na nim wskazanym. Po upływie tego terminu uprawnienia z tytułu Vouchera wygasają.

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy. Po przejściu przez proces zamówienia w tym otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich informacji dotyczących zamówienia, praw oraz zobowiązań stron oraz po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia w terminie 3 (trzech) dni od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W razie uchybienia temu terminowi, zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu płatności przez Klienta, uznaje się, że doszło do zawarcia umowy. W celu przyspieszenia realizacji istnieje możliwość przesłania drogą e-mail potwierdzenie wykonania opłaty.

Zgoda – oświadczenie woli Użytkownika na konkretną czynność, dokonaną w znanym mu celu, wyrażona dobrowolnie w sposób wyraźny. Dorozumiane oświadczenie woli nie będzie uznawane za wyrażenie zgody w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem tego Sklepu internetowego zarejestrowani Użytkownicy mogą zamawiać i nabywać wybrane przez siebie oferowane przez Sklep produkty. Poprzez odpowiednie formularze zawarte na stronie Użytkownicy mają możliwość złożenia zamówienia, utworzenia konta Użytkownika, dokonania wyboru płatności i samej płatności, wyboru sposobu dostarczenia zamówienia, złożenia ewentualnej reklamacji, odstąpienia od umowy, o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające złożenie takiego odstąpienia oraz skontaktowania się z Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Za pośrednictwem tego serwisu istnieje także możliwość złożenia zamówienia na dedykowany produkt, który zależeć będzie od indywidualnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem. Poprzez dedykowane produkty rozumie się m.in. zakup voucherów dla grupy osób. Wszelkie warunki takiej usługi lub usług określane będą indywidualnie w odrębnych umowach.
 3. W dbałości o satysfakcję Klienta Sklep stosuje praktykę wysyłania, po jakimś czasie po dostarczeniu zamówienia, próśb o opinię Zamawiającego. Zamawiający może wówczas ocenić swoją satysfakcję z zawartej i wykonanej umowy oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi. Z zastrzeżeniem, że reklamację należy zgłaszać poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie.

§4

Warunki korzystania z serwisu internetowego

 1. Do korzystania z tego serwisu i dokonywania w nim zakupów konieczna jest akceptacja przez Użytkownika zarówno Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności, jak i Polityki plików cookies.
 2. Wszystkie funkcjonalności serwisu działają prawidłowo pod warunkiem korzystania z wersji przeglądarek:

– Mozilla Firefox powyżej wersji 47 włącznie,

– Google Chrome powyżej wersji 51 włącznie,

– Safari powyżej wersji 9 włącznie,

– Internet Explorer w wersji 11 włącznie,

– Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.

Oraz Systemów:

– Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,

– OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,

– Android powyżej wersji 4.4 włącznie,

– iOS powyżej wersji 9 włącznie.

 1. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu niezbędne jest włączenie JavaScript.

§5

Przedmioty sprzedaży

 1. Pełna oferta Sklepu dostępna jest na stronie tego Sklepu internetowego.
 2. W zależności od różnych czynników (w tym pór roku i zbliżających się świąt i innych okazji) Sklep może oferować różne odmiany świadczonych usług, w tym Vouchery imienne promocyjne – okazjonalne, Vouchery imienne last-minute i inne, do których odnosić się będą osobne postanowienia przekazane Użytkownikowi najpóźniej w chwili składania zamówienia.
 3. Do każdego produktu dołączone są takie informacje jak dostępność produktu oraz cena wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. Podana cena nie zawiera natomiast kosztów dostawy, ponieważ opcji dostaw jest kilka i wybór sposobu należy do Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia wyświetli się Użytkownikowi po uzupełnieniu przez niego wszystkich pól wymaganych przy składaniu zamówienia. Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika wspomniana kwota staje się wiążąca.
 1. Wszelkie informacje dotyczące złożonych przez Użytkowników zamówień dostępne są zarówno pod podanym adresem e-mail Użytkownika, jak i na jego koncie na platformie Sklepu. Z tej przyczyny, podanie prawdziwego i aktualnie używanego adresu e-mail przy składaniu zamówienia oraz jego aktualizacja w razie zmian stanowi bardzo ważną kwestią umożliwiającą sprawne i prawidłowe realizowanie zamówień i innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Brak dobrej woli podania właściwego adresu e-mail nie będzie obciążało Sklepu żadną odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, Użytkownik będzie miał dostęp do wszelkich informacji związanych ze złożonym zamówieniem na swoim koncie na platformie.

 

§6

Składanie zamówienia

 1. Użytkownik powinien zaakceptować Politykę plików cookies, Regulamin Sklepu internetowego oraz Politykę prywatności serwisu Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie, jednak jeśli zamówienie przypadnie w dniu wolnym od pracy, do ich realizacji Sklep przystąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu opłacenia złożonego zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający wyśle dowód wpłaty, albo po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.
 3. Po kliknięciu w wybrany przez Użytkownika produkt, pokaże się procedura złożenia zamówienia.
 4. Proces zamówienia składa się z kilku kroków.

W pierwszym kroku Zamawiający wpisuje na karcie produktu imię i nazwisko osoby, na którą ma być wygenerowany voucher, a także adres e-mail, na który voucher ma być wysłany. Wypełnienie wskazanych danych jest konieczne do przejścia do dalszych etapów. W razie takiej woli, Zamawiający może dodatkowo uzupełnić pole „Wiadomość”. W tym kroku Zamawiającemu wyświetla się cena za wybraną usługę. W przypadku wybrania dodatków do usługi, cena ulega automatycznemu zwiększeniu (ceny wg cennika). Zamawiający widzi aktualny stan zamówienia, jest pouczany o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz jest proszony o kontakt ze Sklepem w celu rezerwacji terminu wykonania usługi.

W następnym kroku Zamawiający po wybraniu wszystkich interesujących go produktów może je jeszcze zmodyfikować bądź usunąć lub przejść do koszyka. W tym miejscu także Zamawiający może zrealizować kupon. Na tym etapie będzie widoczne podsumowanie i możliwość dokonania ostatnich niezbędnych formalności.

Zamawiający loguje się na swoje konto – jeśli je posiada albo je zakłada. Aby móc dokonać zakupu w Sklepie koniecznym jest posiadanie konta na etapie składania zamówienia.

W kolejnym kroku Zamawiający wybiera sposób płatności i wysyłki.

Zamawiający otrzyma na podany przez siebie adres e-mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego podsumowaniem oraz aktualną obowiązującą go wersją pdf Regulaminu oraz Cennika.
Gdy Voucher zostanie w całości opłacony i Sklep zaakceptuje tę płatność oraz potwierdzi ją w panelu woocommerce, Voucher zostanie wysłany na adres e-mailowy wskazany w zamówieniu.

 1. Jeśli Voucher na usługę, którą Użytkownik jest zainteresowany, jest w danej chwili niedostępny, Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy lub e-maila zapytać o przewidywany termin jego dostępności.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi umowy, czyniąc zadość obowiązkom informacyjnym wynikającym z kontraktowania z konsumentem zobowiązującym do zapewnienia Użytkownikowi możliwości zapoznania się ze wszystkimi warunkami, utrwaleniem i zapewnieniem dostępu do tych warunków w ich trwałej i niezmienionej wersji.
 3. Zamówiony i opłacony towar można odebrać na lotnisku Grądy bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu, wszystkie możliwe opcje dostawy zostały zawarte w § 7.

§7

Postanowienia dotyczące zawarcia umowy, płatności, dostawy oraz terminów i ewentualnych zmian terminów świadczonej usługi

 1. Umowę uważa się za zawartą po złożeniu zamówienia przez Użytkownika poprzedzonego zapoznaniem się ze wszystkimi warunkami umowy, po podaniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych do wykonania umowy danych, po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia złożenia zamówienia oraz jego całkowitego opłacenia.
 2. Warunkiem rezerwacji lotu jest dokonanie pełnej opłaty za zamówioną usługę oraz indywidualne ustalenie ze Sklepem terminu wykonania tej usługi. W przypadku usług last minute termin jest znany już na etapie składania zamówienia, z tego względu do jego rezerwacji wystarczy jego całkowite opłacenie.
 3. W przypadku braku płatności Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

Opłaty i dostawa

 1. Ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 2. Opłaty można dokonać poprzez płatność on-line kartą lub transferem bankowym.
 1. Gotowy voucher, na którym wpisywane jest imię i nazwisko pasażera (imię i nazwisko musi być podane przy składaniu zamówienia analogicznie do zakupu biletu lotniczego), Użytkownik dostaje  na swój adres e-mailowy w wersji elektronicznej do samodzielnego wydrukowania.
 2. Dodatkowa opcja dostawy:
  – odbiór osobisty na lotnisku Grądy – adres Antoniewo 13, 07-300 Ostrów Mazowiecka – jest to wyłącznie adres pocztowy. Nie jest możliwe dotarcie pod ten adres z pomocą nawigacji – z dużym prawdopodobieństwem zastrzec można, że taka próba zakończyłaby się nieplanowaną wycieczką na wieś Antoniewo, a nie na lotnisko.
 3. Zasady i warunki zakupu voucherów na specjalne dedykowane zamówienie będą indywidualnie ustalane przez Strony.

Terminy i zmiany terminów świadczonej usługi

 1. Okres ważności vouchera na usługę wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży. W tym czasie Użytkownik musi dokonać pierwszej rezerwacji terminu wykonania usługi, przy czym termin ten co do zasady nie może być późniejszy niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Rezerwacji terminu wykonania usługi dokonuje Użytkownik telefonicznie pod numerem 690 491 575 lub 501 052 643. Po złożeniu rezerwacji, Użytkownik otrzyma smsem na wskazany numer telefonu potwierdzenie rezerwacji terminu
 3. Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja usługi nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Użytkownika, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu. Z racji specyfiki usług, których dotyczą vouchery, w szczególności zależności możliwości spełnienia świadczenia usługi od warunków pogodowych i innych niezależnych od Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. czynników wpływających na satysfakcję i bezpieczeństwo Użytkowników. Użytkownik musi mieć świadomość, że może się zdarzyć zmiana planowanego terminu, o czym zostanie on powiadomiony niezwłocznie (patrz. § 8 ust. 4).
 4. Jeśli odwołanie lub zmiana terminu nastąpi po stronie Użytkownika, ma on obowiązek poinformować o tym Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem. Po tym terminie Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika uzasadnionymi kosztami wynikłymi ze zmiany terminu wykonania usługi. Koszt wynikły z takiego obciążenia zawarty został w cenniku.
 5. Loty oznaczone jako promocyjne, okazjonalne, last minute lub produkty dedykowane nie podlegają zmianom terminu. Strony, które zakupiły produkt dedykowany mogą jednak ustalić inne warunki w powyższym zakresie.
 6. Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. umożliwia – po wydaniu zgody przez operatora – zmianę osoby uprawnionej z tytułu zakupionego vouchera przez innego Użytkownika, jednak z racji, iż vouchery są imienne należy również o takiej zmianie poinformować Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. w terminie minimum jednego dnia przed dniem świadczenia usługi w formie pisemnej. W razie uchybienia temu terminowi, wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§8

Odpowiedzialność

 1. Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług możliwie najwyższej jakości.
 2. Sklep oświadcza, że towary przez niego oferowane i dostarczane są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, co oznacza, że nie narusza on swoim działaniem niczyich praw wyłącznych wynikających m.in. z praw autorskich czy znaków towarowych. Mimo całej staranności, w razie jakichkolwiek ewentualnych wad towaru dołoży wszelkich starań, aby uczynić zadość warunkom umowy. Dokładne postanowienia w tym zakresie zawarte zostały w § 11 Regulaminu.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za działania swoje i swoich ewentualnych podwykonawców, w tym, w zakresie dostawy, za opóźnienia dostarczenia zamówienia.
 4. Wyłączona zostaje odpowiedzialność za ewentualne szkody lub opóźnienia spowodowane siłą wyższą, czyli działaniami na które Sklep nie ma i nie może mieć żadnego wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej na dwie godziny przed ustalonym terminem.

 

§9

Odpowiedzialność Użytkownika za niezgodne z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania

 1. Odpowiedzialność Sklepu może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik, zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym w ustawie kodeks cywilny.
 2. Przed realizacją zakupu Vouchera Użytkownik powinien upewnić się, że stan zdrowia, wiek , a także jego ogólna kondycja psychofizyczna umożliwia mu skorzystanie z usługi. W sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonywanej usługi stwierdzą uzasadnioną wątpliwość w tym zakresie, może odmówić wykonania usługi, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwrot zapłaconej kwoty za bilet.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie, które są niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu. W szczególności Sklep nie odpowiada za nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, elementów i przedmiotów związanych z umową, a także za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich haseł dostępowych do serwisu i należytej staranności w dbałości o ich bezpieczeństwo. Świadomość i dobra wola Użytkownika w połączeniu z wysiłkami administratora, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa poufności kontraktowania będą przynosiły wówczas optymalne rezultaty.
 5. Użytkownik jest świadom konieczności podania prawdziwych danych oraz faktycznie używanego przez niego numeru telefonu kontaktowego oraz alternatywnego numeru telefonu jeśli istnieje niebezpieczeństwo że może nie być z nim kontaktu na telefon podany jako pierwszy kontaktowy. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych m.in. uniemożliwiających właściwy kontakt obciąża wyłącznie Użytkownika. Vouchery imienne do zrealizowania usług z ich tytułu wymagalnych zobowiązują Zamawiającego do podania prawdziwych danych. W razie podania przez Zamawiającego nieprawdziwego lub błędnego imienia lub nazwiska, zweryfikowanego poprzez dokument potwierdzający tożsamość, stwierdzone niezgodności skutkujące odmową wykonania usługi obciążają wyłącznie Użytkownika – zasada biletu lotniczego w przypadku voucherów na lot – konieczne ze względu na przyporządkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usługi.
 6. Użytkownik poprzez zakupienie Voucheru zobowiązuje się do przestrzegania zasad wyrażonych w Regulaminie, jak również tych, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawność wykonania usługi lub jej specyfikę okażą się konieczne. W szczególności rozumie się przez to niezastosowanie się do poleceń osób uprawnionych przed lub w trakcie świadczonej usługi, zachowania mogące spowodować zagrożenia lub zakłócające porządek, w tym spowodowane zażyciem używek, bądź z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną. Z racji priorytetu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom biorącym udział w świadczonej usłudze Sklep oraz uprawnione osoby odpowiedzialne za wspomniane bezpieczeństwo zastrzegają sobie możliwość odmówienia wykonania usługi ze względu na powyższe przesłanki. Jednocześnie nie będzie to za sobą pociągało uprawnienia Użytkownika do zwrotu pieniędzy, ponieważ uznaje się, że świadczenie usługi nie doszło do skutku wyłącznie z winy Użytkownika.
 7. Osoby niepełnoletnie lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych chcące skorzystać z wykonania usługi obowiązane przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub przyjść ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym. W sytuacji, gdy nie będzie takiej pisemnej zgody lub osoba taka będzie nieobecna Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.. zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi.

 

§10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wszelkie szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies. (odnośniki do tych dokumentów)
 2. Zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych wynika z potrzeb związanych z zawieraną umową i jej wykonaniem.

Danymi tymi będą: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail oraz nr telefonu.

 1. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach związanych z wykonaniem zawartej pomiędzy stronami umowy oraz podnoszenia jakości świadczonych usług i tym samym dbałości o Użytkownika.
 2. Obowiązuje zasada jedna zgoda jeden cel. Użytkownik zostaje poinformowany o swoim prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i konsekwencjach związanych z cofnięciem takiej zgody – niemożności dalszego świadczenia usług, oraz o możliwości dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmieniania i żądania usunięcia w każdym czasie.
 3. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się odnośniki do portali społecznościowych, m.in. Facebooka, z czym może się wiązać zbieranie danych przez te portale – zakres, cel i wszelkie zasady takich działań znajdują się w regulaminach każdego z portali.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest zarówno poprzez adres e-mail jaki i numer telefonu podany w §1 Regulaminu.
 5. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje ani nie przekazuje zebranych danych osobowych osobom nieuprawnionym. Dołoży także wszelkich możliwych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych przez siebie danych, a w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji np. ataku hakerskiego, w wyniku którego będzie zachodziło podejrzenie, że dane te mogły zostać nielegalnie pozyskane, zawiadomi osoby, których dane te dotyczyły, a jeśli przepisy będą tego wymagać, zawiadomienie to obejmie również odpowiednie służby i organy państwowe.
 6. Zobowiązanie do nieprzekazywania danych osobowych obciążone jest wyjątkiem w postaci udostępniania żądanych informacji organom i instytucjom państwowym na ich polecenie, od czego Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. nie może się uchylić i przekazania takiego będzie musiała dokonać.
 7. Zbiór danych osobowych zebrany i przetwarzany przez Serwis został zgłoszony do GIODO i znajduje się w Rejestrze Zbioru Danych Osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Jeżeli, pomimo dochowania przez Sklep najwyżej staranności, po otrzymaniu Voucheru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne (powstałe w czasie dostawy) np. powodujące niemożność odczytania danych na nim zawartych lub w inny sposób mogących wpłynąć negatywnie na wykonanie usługi, to powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres Sklepu.
 2. Reklamację można zgłosić poprzez zamieszczony na serwisie internetowym formularz lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy. W formularzu lub wiadomości należy podać takie informacje jak: imię, nazwisko Zamawiającego, e-mail, nr telefonu, nr dokumentu sprzedaży, datę sprzedaży, nazwę produktu, jego unikalny kod oraz cenę zakupu. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji posiadanie dokumentu sprzedaży, wystarczy jedynie uprawdopodobnić, że towar reklamowany został zakupiony w Sklepie internetowym Targor-Aviation Sp. z o. o. Sp.k. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje jakaś przeszkoda w ich podaniu, np. zagubienie paragonu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a Użytkownik otrzyma ponownie taki sam Voucher wolny od wad, jednocześnie poprzedni wadliwy zostanie anulowany. W przypadkach innych wad, w tym wykonania lub nie wykonania usługi, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi.
 4. Zamawiającemu przysługują prawa związane zarówno z rękojmią jak i z gwarancją.
 5. Gwarant udziela gwarancji w sytuacji, gdy usługa nie została wykonana z przyczyn od gwaranta niezależnych lub jego niemożności świadczenia usługi w wybranym terminie, w postaci zobowiązania umożliwienia wykonania usługi w innym terminie lub jeśli z jakichś przyczyn taka możliwość nie będzie możliwa do zrealizowania, gwarant daje możliwość zmiany osoby uprawnionej do skorzystania z usługi , z poniżej wymienionych przyczyn, leżących po stronie gwaranta lub od niego niezależnych:

– awaria samolotu lub innego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, w tym spadochronu,

– niedyspozycji pilota z przyczyn np. kontuzji, urazów, innych niemożliwych do przewidzenia

– brak pogody umożliwiającej wykonanie usługi w umówionym terminie

Gwarancja na wykonanie usługi w innym terminie nie przysługuje w sytuacji, gdy Użytkownik zgłosi się w ostatnim możliwym terminie, a z jakichś względów zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.

§12

Warunki odstąpienia konsumenta od umowy

 1. Użytkownik, który zawiera umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych – patrz wyjątki zawarte w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta , a opisane § 13 tego Regulaminu. Termin będzie zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz Voucher zostaną wysłane przed upływem terminu 14 dni.
 2. W sytuacji odstąpienia Użytkownika od umowy, ma on obowiązek odesłania towaru na adres Sklepu w terminie 14 dni, a Sklep zobowiązuje się zwrócić mu pieniądze i koszty z tym związane do wysokości najtańszej metody dostawy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Użytkownika, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy wyrazi on zgodę.

§13

Ustawowe wyjątki możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

 1. Konsumentowi co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w powyższym terminie (patrz § 12 Regulaminu), jednak w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta ustawodawca zawarł wyjątki od tej reguły. W myśl ustawy konsumentowi nie przysługuje to prawo w kontekście umów dotyczących usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Potwierdzeniem dla takiego stanowiska jest również odwołanie do pkt 49 preambuły dyrektywy 2011/38/UE, w której wskazano, że od kontraktów, które wymagały od przedsiębiorcy rezerwacji zasobów, ze względu na charakter usługi oraz trudności z ewentualną odsprzedażą, w sytuacji odstąpienia od umowy przez konsumenta, prawo to nie przysługuje. Drugim wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy przedmiot świadczenia służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika co ma zastosowanie w kontekście przedmiotu dedykowanego. Niemożność ta jest zgodna z aktualnym stanem prawnym i spowodowana jest dbałością o obie strony kontraktu, dlatego do Zamawiającego kierowana jest prośba o przemyślenie tej decyzji, ponieważ nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. W wyjątkowych okolicznościach w zależności od woli i możliwości Sklepu będzie mógł on takie uprawnienie jednorazowo nadać, będzie to jednak ustalane na podstawie indywidualnego przypadku. Postanowienie to nie narusza przepisów dotyczących rękojmi.

 

§14

Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy wiązać się będzie ze wszystkimi skutkami przewidzianymi przez przepisy dot. tej sytuacji. Wiązać się z tym będzie również usunięcie lub taka modyfikacja danych osobowych, aby uniemożliwić identyfikację osoby, której dotyczą, w taki sposób, żeby dane te straciły swój status.
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodnym porozumieniem stron.
 3. Jednostronnym oświadczeniem woli można rozwiązać umowę w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni na zapoznanie się z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy stronami.

§15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje dotyczące pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, dostępności do tych metod oraz dochodzenia związanych z reklamacjami roszczeń znaleźć można w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych zajmującymi się działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów, w szczególności powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych metod pozasądowego rozstrzygania sporów:

– Poprzez wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego (uregulowane w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

– Poprzez wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego skierowanego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (uregulowane w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swojego sporu z przedsiębiorcą od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k. wyraża zgodę na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z Konsumentem w sytuacji, gdy spór się pojawi.

 

§16

Prawa autorskie

 1. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których umieszczono na niniejszej stronie internetowej odnośniki hipertekstowe (linki).

§17

Rozstrzyganie sporów

 1. Strony ustalają, iż kierując się dobrą wolą rozstrzygnięcie ewentualnego powstałego sporu, zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 2. W razie niepowodzenia tej metody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia konfliktu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.
 3. Wybór sądu właściwego należeć będzie do konsumenta. Prawem właściwym stosowanym do wszelkich zobowiązań wynikłych z umowy zawieranej poprzez ten Serwis będzie prawo polskie.

§18

Zmiany regulaminu

 1. Zmiany regulaminu mogą pojawiać się m.in. w celu dostosowania brzmienia jego postanowień do wymogów legislacyjnych, zmian zachodzących na rynku lub innych koniecznych w obrocie gospodarczym. Zmiany te będą wyraźnie zaznaczone w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zostanie o takich istotnych zmianach poinformowany e-mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej wiadomości będzie zawarta wersja pdf z aktualnym Regulaminem wraz z wyszczególnieniem zmian w nim wprowadzonych.
 3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli strony będzie wiązało zobowiązanie o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14 dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
 4. W przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego, będzie konieczne albo zawarcie umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

 

samolot